Tags - Karoun

Karoun – Andy, Adiss and Shani

Popular traditional Armenian song. Karoun Karoun Karoun eh, siroun siroun siroun eh Ed ko sev sev atcherov, yar jan ints tou ayroum es Char lezouneri havadats im yareh artsounknereh letsvets sev atchereh Es ashkhareh shat poudj pan eh heranam Ouzoum eyi heranal ou moranal Karoun Karoun Karoun eh, siroun siroun siroun eh Ed ko sev sev atcherov, yar jan ints tou ayroum es Et ko serits molorvats em koun chounem Polor kisher artsounknerov danchvum em Yar jan intsmits mi herana, siroum em antsnokhnereh gardzoum en te yar gouzem Karoun Karoun Karoun eh, siroun siroun siroun eh Ed ko sev sev atcherov, yar jan ints tou ayroum es Karoun Karoun Karoun eh, siroun siroun siroun eh Ed ko sev sev atcherov, yar jan ints tou ayroum es

Copyright © 2010 - 2019 You-Big-Blog.com